PAC – Değerlendirme Testi

Bilgen Terapi Enstitüsü

 

P.A.C (Projective Assessment for Children) Nedir?

Psikolojik değerlendirme, çeşitli psikolojik yöntemler kullanılarak çocuk ve gençlerin yeteneklerini, davranışlarını, bireysel özelliklerini değerlendirme sürecine dayanır.

Çocuğa belirsiz bir uyarıcı vererek onun duygularını, düşüncelerini, fikirlerini cevaplarında yansıtması sağlanır. Çocuğun kendini hangi duygularla tanımladığı, çocuğun sorunlarının ne olduğu, kendisi ya da çevresiyle ilgili olumlu/olumsuz düşünceleri, üzüntü ve endişelerin sebepleri ve aile içindeki dinamikleri anlamak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme çocuk ve gencin “iç dünyası” hakkında ipuçlarını toplamak üzere uygulanır. Bu testler, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi verir. Bu bilgileri toplamak amacıyla içeriğinde değişik türde testler uygulanır. Değerlendirmede çocuktan yapması istenen şeyler, belli bir konuda resim çizmesi, bazı yarım bırakılmış cümleleri tamamlaması, belli figürlerle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatmasıdır.

Değerlendirmede “doğru-yanlış” yoktur, çocuğun yaptığı her şey geçerlidir. Bu değerlendirmelerin ana çıkış noktası, çocuğa yapılandırılmış sorular sorulmadığı için çocuk zihnindeki oluşumlarla ve duygularının onu yönlendirdiği şekilde hareket etmek durumundadır; yani içindekileri çalışmasına yansıtır. Uzman da bu çalışmalara yansıyan bilgileri, çeşitli ölçütlere göre değerlendirir. Problem durumlarında kimlerden destek aldığı, problemi çözmek için ne gibi yöntemler düşündüğü, çevresini ne kadar güvenli ya da tehlikeli bir yer olarak gördüğü, bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler arasındadır. Uzman bu çalışmalar sonucunda, çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir resim oluşturur. Bu resimde, çocuk açısından aksayan noktalar varsa, bu konuda ailesi ve/veya okulu yönlendirilir.