Berard / İşitsel Algı Yöntemi

Bilgen Terapi Enstitüsü

Çocuklara Dikkat Eksikliği Bozukluğunda, özellikle işitsel dikkati düşük olan çocuklar bu durumdan en büyük zararı gören kesimdir. Bu çocuklar işitme yapılarında bir sorun olmamasına rağmen aileleri tarafından sık sık Kulak Burun Boğaz doktoru olan meslektaşlarımıza götürülürler. İşittikleri akıllarında kalmaz, aileleri çocuklarının duymadığından, dinlemiyor gibi baktığından yakınırlar. Bu çocuklar dinliyormuş gibi görünür ama dinlediklerini çabuk unuturlar. Dalgın olurlar ya da dinlerken dikkatleri çabuk dağılır .
Bu problem yüzünden dersleri derste anlamaları kısıtlanır. 
Bu tür işitsel dikkati düşük olan çocuklarda ilaç dışında alternatif tedavi olarak en fazla önerilen tedavi yöntemi :

Berard – İşitsel Dikkat Yöntemi

İşitsel Dikkat Yöntemi Nedir?

Öğrencilerin, eğitim ve öğretiminde en yüksek verimi alabilmelerini sağlamak amacıyla konsantrasyon, algı ve odaklanmayı artıran bir eğitim sistemidir.
Algının bütünlüğüne işitsel yolla ulaşır ve tüm algı sistemimizi geliştirir ki bu da kişilerin öğrenim ve iş hayatlarındaki performanslarına yansır ve yükseltir.

Bu sistemde; kulaklık vasıtasıyla gelen sesler ayrıştırılarak algı sistemi uyarılır, algı artar, işitme dinlemeye dönüşürken öğrenme gerçekleşir ve davranışa dönüşür.
Sağ ve sol kulaktan aynı anda yapılan dinleti, beynin çapraz yönetimi nedeniyle sol tarafta yer alan algı, anlama ve yorumlamayı uyarırken, sağ tarafta yer alan duygusallık, yaratıcılık ve hayal gücünü uyarır. Bu sebeple sağ ve sol kulak algısının dengelenmesi beklenir.

Program Kimlere Uygulanabilir?

3 yaş ve üzeri herkes için uygulama yapılır. Ayrıca;

 • Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati yoğunlaştırmada
 • Dil gelişiminde, konuşma gecikmesinde
 • Otizmde
 • Öğrenme güçlüğünde
 • Seslere karşı aşırı duyarlı olma durumunda
 • Eğitimde, akademik kariyer yapmak isteyen öğrenci ve kişiler
 • Yaşın ilerlemesi ve/veya stres nedeniyle düşen algısını yükseltmek isteyen yetişkinler,
 •  Yüz ve isim hafızasını güçlendirmek isteyenler de bu eğitimden yararlanmaktadırlar.

Programın Uygulama Süreci Nedir?

Program, her dinleti yarım saat olmak üzere 20 dinletiden oluşur.

Kazanımlar

 • Derse odaklanma ve dikkati yoğunlaştırma
 • Algı, motor ve yorum yeteneğinin artması ile bilgi alma yetisinde yükselme
 • Otizmde farkındalığın artması, direncin ve korkunun azalması
 • Öğrenme sürecinin kolaylaşması ve hızlanması
 • Seslere karşı aşırı duyarlılığın ortadan kalkması