MMPI – Kişilik Testi

Bilgen Terapi Enstitüsü

MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI )

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.
MMPI ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir.
İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

MMPI Kişilik Testi Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon,        Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

Bu hastalık tanıları dışında MMPI testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler düşünce tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri de değerlendirilebilmektedir.
16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

MMPI Kişilik testi Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan testte kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

MMPI psikiyatri kliniklerinde hastalıkların geniş bir yelpazede değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçüm aracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu için sıklıkla şu alanlarda da kullanılır:

  1. Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
  2. Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler
  3. Nükleer santral personeli
  4. İftaiye personeli
  5. Hava yolları personeli ve pilotlar, hava trafik kontrolleri
  6. Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları
  7. Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler
  8. Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme
  9. Bilimsel araştırmalarda
  10. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır?

MMPI kişilik testi, işe alımlarda uygulanan testler arasında en güvenilir olanıdır; MMPI testi ayrıca yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. Kişilik testi işletme içinde personelin verimli olacağı alanları saptamak, personelin motivasyonunu sağlamak, personeli yönlendirmek, ilgi alanlarını tanımak, zayıf yönlerini saptamak, eğitim ihtiyacını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.