Elçin Kurşunoğlu

elcin-kursunoglu1992 İstanbul doğumlu olan Elçin Kurşunoğlu, ilköğretim ve lise öğrenimini Kültür Koleji’nde tamamlamıştır. 2010 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümüne girmiş ve 2015 senesinde lisans programını bitirmiştir. Aynı yıl içerisinde Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Tez çalışmasını “Düşünce Tarzlarının Panik Bozukluğu’yla İlişkisi” konusunda yapmış olup, başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Bilgen Terapi Enstitüsü, Balıklı Rum Hastanesi ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yaptığı stajlarda; polikliniklerde seans görüşmelerini izleyebilme, yatılı servisteki hastalarla birebir gözlem yapıp iletişim kurma fırsatı yakalamıştır. İstanbul Psikiyatri Enstitüsü tarafından verilen staj programı kapsamında olan Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Klinik Görüşme Teknikleri, Cinsel İşlev ve Cinsel Kimlik Bozuklukları, Bağımlılık, Post-Travmatik Stres Bozukluğu, Psikanalitik Çizim Bilgileri, Yeme Bozuklukları ile ilgili olan seminerlerini tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi tarafından çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli tanı ölçeklerinin öğrenilmesi ve raporlandarılmasına yönelik programları başarıyla tamamlamış ve uzmanlık sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

2015 senesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Depresyon ve Kaygı Bozukluklarında etkinliği kabul edilen “Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimine başlamıştır. Bu eğitimin ilk süreci olan “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma” konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitimin ikinci aşaması olan “3. Kuşak Terapiler, Yeme Bozuklukları, Alkol-Madde Bağımlılığı, Çocuk-Ergen ve Yaşlılarda KDT, Kişilik Bozuklukları (Şizofreni, Borderline, Bipolar), Cinsel İşlev Bozuklukları, Çift Terapisi” konularındaki teorik eğitimini tamamlamış, süpervizyon aşamasındadır.

2016 Şubat ayında Psikolog Dr. Maria do Ceu Salvador tarafından verilen “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi” eğitime başlamıştır. 200 saatlik teorik ve 120 saatlik uygulamayı başarıyla tamamlamış olup Çocuk ve Ergen Psikoterapisti ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Türk Psikologlar Derneği ile Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesidir.

Düzenli olarak alanda yapılan Ulusal ve Uluslararası kongreleri takip etmektedir.

Bilgen Terapi Enstitüsü’nde Yetişkin ve Çocuk/Ergen psikoterapisi ile Yetişkin ve Çocuk Ergenlere yönelik çeşitli test uygulamalarını sürdürmektedir.