Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğunu Tespit Eden En İyi Test Nedir?

Tüm Videolar Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda tanıda kullanışacak en iyi test, bulguların çoğunun çocuklarda rastlanılmasıdır. Aile, kendi yaşıtları ve okuldan oluşan bu üç alandan en azından ikisinde bu bulguların çoğuna çocukta rastlanılması tanı için çok önemlidir. Bu üç alandan sadece birisinde sorun varsa diğer iki alanda sorun yoksa o zaman o sorunlu alan incelenmelidir. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Testi olarak kullanılan WISC-R, CAS gibi testler en sık kullanılanlarıdır. Bizler ,yapılan testlerde çocuğun dersi nasıl anladığı, nasıl ders çalışmasının doğru olacağı, hangi tür sorularda hata yapabileceği, planlamasının nasıl olduğu gibi çok sayıda sorunun yanıtını ararız. Sadece çocuğu akademik başarı açısından değil, aynı zamanda iç dünyasında da neler yaşadığını anlamamıza yarayan çok uzun bir incelemeye alırız. Tamamen çocuğa ve aileye hakim olduktan sonra tedavide neler yapacağımıza karar veririz.

İlgili Başlıklar