Gamze Tekin

-Please scroll down for English-

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde ve yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra birçok özel kurumda stajyer olarak ve ardından da klinik psikolog olarak çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini Hakan Türkçapar önderliğinde Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden almıştır. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre ve eğitimlere katılmaya devam etmektedir. Son yıllarda 3. dalga Bilişsel Davranışçı Terapilerden biri olan Kabul ve Adanmışlık Terapisi ile ilgilenmektedir ve bu alandaki eğitimlerini ekolün kurucusu Steven Hayes’ten almıştır. Aynı zamanda çevirmendir ve psikoloji alanında kitaplar ve akademik makaleler çevirmeye devam etmektedir. Özellikle çalıştığı alanlar depresyon, yaygın anksiyete, panik bozukluk, sosyal anksiyete, özgül fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, ilişki problemleri ve öfke kontrolüdür. Katıldığı kongreler, eğitimler ve çalışma gruplarından bazıları:

✓ 9th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies

✓ 5. Uluslararası Katılımlı Kognitif ve Davranış Bilimleri Kongresi

✓ 2. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi

✓ Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği (EABCT) Kongresi

✓ Çift ve Aile Terapisi (5. yıl öğrencisi)- Murat Dokur

✓ Imagery Rescripting – Arnaud Arntz

✓ Build Resilience with Strengths-Based CBT Christine Padesky

✓ Cognitive Behaviour Therapy for Decision Making: Helping Clients Avoid Problematic Choice – Robert Leahy

✓ Integrative CBT for Bipolar Disorder – Corry Newman

✓ Compassion-Focused and Vulnerability training for Gender and Sexual Minority Clients – Matthew Skinta

✓ Çift ve Aile Terapisi Çalıştayı- Matteo Selvini

✓ Conceptualising and Treating High-Risk and Complexity: What Does Dialectical Behaviour Therapy Have to Offer? – Michaela Swales

✓ Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar: Eski Soruna Yeni Tedavi – David A. Clark

✓ İnatçı Anksiyetede Öz Denetim Yaklaşımı – David A. Clark

✓ Focused Acceptance and Commitment Therapy for Brief Interventions- Patricia Robinson& Kirk Strosahl

✓ Cognitive Therapy for Social Anxiety Disorder in Adults and Adolescents – David M. Clark

She completed her undergraduate education at Yeditepe University’s Psychological Counseling and Guidance Department, and her master’s degree at Usküdar University’s Clinical Psychology Department. She received her Cognitive Behavioral Therapy training from the Cognitive Behavioral Psychotherapies Association under the leadership of Hakan Turkcapar. She continues to participate in national and international congresses and trainings related to her field. In recent years, she has become interested in Acceptance and Commitment Therapy, one of the third-wave Cognitive Behavioral Therapies, and received her training in this field from Steven Hayes, the founder of this approach. She is also a translator and continues to translate books and academic articles in the field of psychology. Her main professional interests are depression, generalized anxiety, panic disorder, social anxiety, specific fobias, obsessive compulsive disorder, relationship problems, and anger management. Some of the congresses, trainings, and worshops she attended are:

✓ 9th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies

✓ 5. National Congress of the Turkish Association of Cognitive and Behavioral Therapies

✓ 2. Congress of the Association for Cognitive and Behavioral Psychotherapies, Ankara

✓ Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT)

✓ Couples and Family Therapy Training (5th year) – Murat Dokur

✓ Imagery Rescripting – Arnaud Arntz

✓ Build Resilience with Strengths-Based CBT Christine Padesky

✓ Cognitive Behaviour Therapy for Decision Making: Helping Clients Avoid Problematic Choice – Robert Leahy

✓ Integrative CBT for Bipolar Disorder – Corry Newman

✓ Compassion-Focused and Vulnerability training for Gender and Sexual Minority Clients – Matthew Skinta

✓ Couples and Family Therapy Workshop – Matteo Selvini

✓ Conceptualising and Treating High-Risk and Complexity: What Does Dialectical Behaviour Therapy Have to Offer? – Michaela Swales

✓ Obsessions and Compulsions: A New Treatment for an Old Problem – David A. Clark

✓ Self-Management Approach to Persistent Anxiety – David A. Clark

✓ Focused Acceptance and Commitment Therapy for Brief Interventions – Patricia Robinson& Kirk Strosahl

✓ Cognitive Therapy for Social Anxiety Disorder in Adults and Adolescents – David M. Clark